Hakka Sod Patra हंक्कसोड पत्र – वडिलांच्या संपत्तीतुन मुलीचा हंक्कसोड

0
9331

Hakka Sod Patra हंक्कसोड पत्र माहिती, मुलीचा अधिकार

Hakka Sod Patra एकत्र कुटंबातील कोणत्याही एका सदस्याने म्हणजेच सहहिस्सेदाराने

त्याच्या स्वत: च्या वैयक्तिक हिश्याच्या मिळकतीवरील हक्क जाणुन बुजून कायमस्वरूपी

कायदेशीर दृष्ट्या सोडुन देणे म्हणजेच हंक्कसोडपत्र होय.

बऱ्याचदा कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला विविध कारणामुळे वडिलोपार्जित संपत्तीमंध्ये वाटा नको असतो.

अश्या वेळी ती व्यक्ती आपल्या वाट्याच्या संपत्तीवरील हंक्क सोडून देवुन शकते.

संपत्तीवरील आपला हंक्क कायदेशिररित्या सोडून देण्याच्या प्रक्रियेला हंक्कसोडपत्र असे म्हणतात.

उदा. एकत्र कुटुंबातील A,B,C, या तिन व्यक्ती असुन यापैकी C या व्यक्तीने आपल्या

वैयक्तिक हिश्याच्या मिळकतीवरील हंक्क सोडुन देऊन A व B यांना हंक्क दिला.

Hakka Sod Patra
Hakka Sod Patra

Hakka Sod Patra Details

Document NameHakka Sod Patra हंक्कसोड पत्र
StateMaharashtra
Info. RelatedProperty
हक्कसोडपत्र

हंक्कसोडपत्र कोण करू शकते ?

एकत्र कुटुंबातील कोणताही सदस्य मग तो स्त्री असो अथवा पुरुष हक्कसोडपत्र करू शकतो.

कोणत्या मालमंत्तेचे म्हणजेच मिळकतीचे हक्कसोडपत्र करता येते ?

वारसाहक्काने किवा वारसाधिकाराने एखाद्या व्यक्तीस मिळालेली मिळकत अथवा मिळु शकणार आहे.

अशी एकत्र कुटंबातील त्याच्या हिश्याच्या मिळकतीच्या संबंधात हक्कसोडपत्र करता येते.

उदा. गणेश, विनोद, सुजाता हे तिघे भाऊ व बहिन असुन त्यांच्या वडिलांची वडीलोपार्जीत

सहा एकर शेती असुन सुजाता हिच्या हिश्याला येणाऱ्या वडीलोपार्जीत दोन एकर हिश्यावरील

हक्क सुजाता आपल्या दोघा भावासाठी सोडु शकते.

घर, शेती, व इतर स्थावर मालमंत्तेसंदर्भात सुध्दा हक्क सोडपत्र करता येते.

 • ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नोदणी, माहिती, उपयोग Gram Suraksha Yantrana
  ग्राम सुरक्षा यंत्रणा Gram Suraksha Yantrana महाराष्ट्रात आता सुरू करण्यात आली असून, याव्दारे आता एकाच वेळी गावातील सर्व नागरिकांसोबत संपर्क साधता येतो. ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचा वापर आग, चोरी, दरोड, लहान मुल हरवणे, महिलांची छेडछाड, वाहन चोरी, शेतातील पिकाची चोरी, गंभीर अपघात, वन्य प्राणी, विबट्या, तरस, लांडगा यांचा हल्ला अशा प्रकारच्या घटनांमधे तातडीने जवळपास असणाऱ्या नागरिकांशी … Read more
 • फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana
  राज्यामधे Falbag Lagvad Anudan Yojana म्हणजेच भाऊसाहेबफुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२३-२४ पासून राबविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेकरीता आता MahaDBT पोर्टल वरून Online Form स्विकारणे सुरू आहे. या लेखा मधे आपण Falbag Lagvad Anudan Yojana योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज कसा करावा, योजने करीता पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, मिळणारी अनुदान रक्कम, अनुदान योग्य … Read more
 • प्रधानमंत्री आवास योजना अर्ज सुरू pradhan mantri awas yojana
  प्रधानमंत्री आवास योजना pradhan mantri awas yojana भारतामधे 22 June 2015 पासून मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेलाच pm awas yojana असे सुध्दा म्हणतात. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता ऑनलाईन अर्ज सुरू आहे. दारिद्रयरेषेखालील व्यक्ती, झोपडपट्टीत राहणारे कुटूंब, कच्या घरात राहणारे कुटूंब, घर नसलेली व्यक्ती अश्यांना स्वत:ची पंक्की घरे मिळावीत हा उद्देश … Read more
 • E Pik Pahani Last Date 2023 ई पीक पाहणी 2023 शेवटची तारीख
  मित्रांनो राज्यात आता ई पीक पाहणी शेवटची तारीख e pik pahani last date ची घोषना शासनातर्फे करण्यात आली आहे. आधी दिलेल्या मुदतीमधे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या लाभापासून बहुसंख्य शेतकरी वंचीत राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता नव्याने अतिम तारखेची घोषणा करण्यात आलेली असून आता नवीन तारीख खालीप्रमाणे … Read more
 • Dushkal Nidhi Anudan List दुष्काळ निधी अनुदान यादी
  महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत Dushkal Nidhi मदत जाहिर करण्यात आली होती, त्या अनुषंगाने गावपातळीवरून तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून, पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाची Dushkal Nidhi Anudan List यादी बनविण्यात आली होती. यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळ निधी अनुदान चा लाभ देण्याकरीता तलाठी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याच्या तपशीलाची यादी तयार करण्यात आलेली होती, यादीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या … Read more
 • Kanda Anudan List कांदा अनुदान यादी
  शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची Kanda Anudan List बनविली आहे. 2023 मध्ये राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने 350 रू. प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रती शेतकरी याप्रमाणे अनुदान दिले जात आहे. Kanda Anudan Yadi कांदा अनुदान यादी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेमधून Kanda Anudan देण्याकरीता बाजार समितीने … Read more

हंक्कसोडपत्र हे कोणाच्या लाभात करता येते ?

हंक्कसोडपत्र हे फक्त कुटंबातील सदस्य अथवा सहहिस्सेदाराच्या लाभात करता येते,

कुटुंबातील सहहिस्सेदार नसलेल्या सदस्याच्या लाभात अथवा कुटुंबाबाहेरील सदस्याच्या लाभात हक्कसोडपत्र करता येत नाही,

तसे करावयाचे असल्यास हक्कसोडपत्र ग्राह्य होत नसुन मिळकतीचे हस्तांतरण

समजले जाते व मुंबई मुद्रांक कायदा 1958 नुसार मिळकतीच्या मुल्यांकनावर खरेदीखताप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरावा लागतो.

हंक्कसोडपत्रासाठी कुटुंबातील सदस्याला मोबदला घेता येतो का ?

सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र हे कुठलाही मोबदला न घेता असते मात्र सदस्याला मोबदला हवा असेल

तर तो मोबदला घेवुन हक्कसोडपत्र करून शकतो.

हंक्कसोडपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते का ?

हंक्कसोडपत्र हे कुटुंबातील सहहिस्सेदाराच्या लाभातच केले जात असल्याकारणाने त्यावर मुद्रांक शुल्क भरावे लागत नाहि

मात्र हंक्कसोडपत्रासाठी नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने 200 रूपयाचा मुद्रांक व नोंदणी फी भरावी लागते.

 हंक्कसोड पत्राबाबत अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहा

हंक्कसोड पत्र माहिती आधारित व्हिडीओ
Adv