Sheti Kharedi Yojana शेती खरेदीसाठी 85 % रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया देणार

7
1839

SBI – Sheti Kharedi Yojana, शेत जमिन खरेदि योजना

Sheti Kharedi Yojana, बँकेव्दारे आपण घर खरेदीसाठी कर्ज Or वाहन खरेदीसाठी कर्ज and उद्योग व्यवसाय टाकण्यासाठी कर्ज देते.

मात्र आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया Sheti Kharedi करण्यासाठी कर्ज स्वरूपात रक्कम देणार आहे.

ग्रामीण भागामंध्ये स्वत:ची जमिन नसलेल्यांना आपली हंक्काची जमिन मिळवीण्यासाठी हि योजना नंक्की फायद्याची ठरणार आहे,

ज्यांना जमिन घ्यावयाची आहे त्यांना Sheti Kharedi Yojana या योजनेचा नंक्की फायदा घेता येईल.

Sheti Kharedi Yojana
Sheti Kharedi Yojana

संध्याच्या काळात ग्रामीण भागात सुंध्दा जमीनीच्या किंमती भरपुर वाढलेल्या आहेत अश्यात त्या जमिन विकत घेणे सामान्य माणसाला शक्य उरलेले नव्हते,

मात्र भारतातील सर्वात मोठ्या बँकेने म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने https://sbi.co.in/ शेतकऱ्यांसाठी तसेच

अल्पभुधारकांसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी शेती खरेदी कर्ज योजना ही नवीन योजना आणली आहे.

योजनेचे नावSheti Kharedi Yojana
राज्यMaharashtra
सुरूवात2019
योजनेचे संकेतस्थळयेथे क्लिक करा
शेत जमिन खरेदि योजना

गरजु तसेच अल्पभुधारक व गरीब शेतकऱ्याला स्वत:ची Jamin Khredi करता यावी

या उद्देशाने State Bank Of India ने हि नवीन योजना आणली आहे.

भुमिहिन शेतकरी म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांकडे शती नाहि तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे अडीच एकर पेक्षा कमी बागायती जमीन आहे

किंवा ज्या शेतकऱ्याकडे पाच एकर व त्यापेक्षा कमी जिरायती शेती आहे फक्त तेच शेतकरी

या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या जमिन खरेदी योजनेत सहभागी होऊन लाभ घेवु शकतात.

 • ग्राम सुरक्षा यंत्रणा नोदणी, माहिती, उपयोग Gram Suraksha Yantrana

  ग्राम सुरक्षा यंत्रणा Gram Suraksha Yantrana महाराष्ट्रात आता सुरू करण्यात आली असून, याव्दारे आता एकाच वेळी गावातील सर्व नागरिकांसोबत संपर्क साधता येतो. ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचा वापर आग, चोरी, दरोड, लहान मुल हरवणे, महिलांची छेडछाड, वाहन चोरी, शेतातील पिकाची चोरी, गंभीर अपघात, वन्य प्राणी, विबट्या, तरस, लांडगा यांचा हल्ला अशा प्रकारच्या घटनांमधे तातडीने जवळपास असणाऱ्या नागरिकांशी…

 • फळबाग अनुदान अर्ज सुरू Falbag Lagvad Anudan Yojana

  राज्यामधे Falbag Lagvad Anudan Yojana म्हणजेच भाऊसाहेबफुंडकर फळबाग लागवड योजना सन २०२३-२४ पासून राबविण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या बदलास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेकरीता आता MahaDBT पोर्टल वरून Online Form स्विकारणे सुरू आहे. या लेखा मधे आपण Falbag Lagvad Anudan Yojana योजनेकरीता ऑनलाईन अर्ज कसा करावा, योजने करीता पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे, मिळणारी अनुदान रक्कम, अनुदान योग्य…

 • प्रधानमंत्री आवास योजना अर्ज सुरू pradhan mantri awas yojana

  प्रधानमंत्री आवास योजना pradhan mantri awas yojana भारतामधे 22 June 2015 पासून मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेलाच pm awas yojana असे सुध्दा म्हणतात. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता ऑनलाईन अर्ज सुरू आहे. दारिद्रयरेषेखालील व्यक्ती, झोपडपट्टीत राहणारे कुटूंब, कच्या घरात राहणारे कुटूंब, घर नसलेली व्यक्ती अश्यांना स्वत:ची पंक्की घरे मिळावीत हा उद्देश…

 • E Pik Pahani Last Date 2023 ई पीक पाहणी 2023 शेवटची तारीख

  मित्रांनो राज्यात आता ई पीक पाहणी शेवटची तारीख e pik pahani last date ची घोषना शासनातर्फे करण्यात आली आहे. आधी दिलेल्या मुदतीमधे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी केली नाही. त्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या लाभापासून बहुसंख्य शेतकरी वंचीत राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता नव्याने अतिम तारखेची घोषणा करण्यात आलेली असून आता नवीन तारीख खालीप्रमाणे…

 • Dushkal Nidhi Anudan List दुष्काळ निधी अनुदान यादी

  महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत Dushkal Nidhi मदत जाहिर करण्यात आली होती, त्या अनुषंगाने गावपातळीवरून तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करून, पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाची Dushkal Nidhi Anudan List यादी बनविण्यात आली होती. यादीतील पात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळ निधी अनुदान चा लाभ देण्याकरीता तलाठी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याच्या तपशीलाची यादी तयार करण्यात आलेली होती, यादीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या…

 • Kanda Anudan List कांदा अनुदान यादी

  शासनाने पात्र शेतकऱ्यांची Kanda Anudan List बनविली आहे. 2023 मध्ये राज्यात कांद्याच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने 350 रू. प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रती शेतकरी याप्रमाणे अनुदान दिले जात आहे. Kanda Anudan Yadi कांदा अनुदान यादी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेमधून Kanda Anudan देण्याकरीता बाजार समितीने…

योजनेबाबत इतर माहिती

स्टेट बँक ऑफ इंडियाव्दारे आणलेल्या या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे जमीन खरेदी करण्यासाठी तब्बल 85 टंक्के रंक्कम बँकेव्दारे देण्यात येणार आहे.

तर उरलेली 15 टंक्के रक्कम संबधीत खरेदीदार शेतकऱ्याला स्वत:ला द्यावी लागणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, दिलेल्या 85 टंक्के रकमेची परतफेड बँकेला कर्जदार शेतकऱ्यास 7 ते 10 वर्षाच्या मुदत काळात करायची आहे.

जमीन खरेदीदार शेतकरी Jamin Kharedi करत असतांना खरेदी करत असलेली जमीन पडीक स्वरूपाची असेल

तर त्या जमिनीला सुपिक व चांगली तयार करण्यासाठी बँक सुरूवातीचे दोन वर्ष कर्जाचा हप्ता आकारत नाहि

तसेच खरेदी करत असलेली जमीन पुर्वीपासुनच सुपिक व चांगली असेल तर त्यासाठी बँक एक वर्ष कोणताही कर्जाचा हंप्ता आकारत नाहि.

जमीन खेरेदी करण्यासाठीच्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने काहि अटी आणि शर्ती सुध्दा ठेवलेल्या आहेत.

Sheti Kharedi Yojana

Sheti Kharedi Yojana योजनेत सहभागी होण्याच्या अटी व शर्ती

 • कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीवरती इतर कोणत्याहि बँकेचे कर्ज नसावे.
 • कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीने याआधी घेतलेल्या कोणत्याहि कर्जाची परतफेड केल्याचा कमीत
 • कमी दोन वर्षाचा रेकॉर्ड असावा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया सह इतर बँकेचे कर्ज असल्यास      तरी चालेल.
 • जमीन जरी विकत घेतली असेल तरी बँकेने कर्ज दिलेले असल्या कारणाने कर्जदार जोपर्यंन्त कर्ज फेडत नाहि तसेच कर्ज परतफेडीच्या संपुर्ण कालावधी पर्यंन्त जमीन बँकेच्याच नावावर नाहिल, कर्ज संपुर्ण परतफेड झाल्यानंतरच जमीन खरेदीदार शेतकऱ्याच्या नावावर होऊन मालकिची होईल.

अधिक माहितीसाठी खालील व्हिडीओ पहावा

Bank Scheme
Adv